پژوهشکده دانشجویی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
مرحله دوم:

سوال مرحله دوم

مهلت پاسخ تا آخر بهمن (تمدید شد)
جایزه یک سکه ی تمام بهار آزادی

پاسخهای خود را به ایمیل دو آدرس زیر برستید:
pd@kashanu.ac.ir
roshd@kashanu.ac.ir
مرحله اول:

 - در قطعه ای که نقشه ی آن به پیوست آمده است، روشی برای کنترل(اندازه گیری) ابعاد و اندازه های موجود در گوی قطعه(قسمت نشان داده شده در دایره Z) ارائه گردد. به ویژه روشی برای اندازه گیری فرم کروی دارای تلرانس یک میکرون ارائه گردد.

لازم به ذکر است، در ارائه روش های پیشنهادی نکات زیر رعایت گردد:

1- روش های پیشنهادی علاوه بر برخورداری از دقت های لازم متناسب با نقشه و همچنیین تکرارپذیری مناسب، بایستی قابلیت اجرا در مقیاس صنعتی را دارا باشند.

2- روش های پیشنهادی قابل اجراء در داخل کشور باشد.

3- در صورت نیاز به لوازم و تجهیزات، مشخصات و نقشه های مربوطه ضمیمه گردد.

جایزه مرحله اول یک سکه تمام بهار آزادی و زمان پاسخگویی تا 15 آبان است.
پاسخهای خود را به ایمیل دو آدرس زیر برستید:
pd@kashanu.ac.ir
roshd@kashanu.ac.ir

فایل پیوست

به علت این که پاسخهای اولین مسایقه خلاقیت و نوآوری در طراحی مهندسی از کمیت و کیفیت  لازم برخوردار نبوده و روش صنعتی ارزان قیمت  عملیاتی بر ای آن پیشنهاد نشده است، مهلت پاسخ  به اولین مسابقه تا نیمه آبان 92 تمدید می گردد.
ضمنا سؤال دوم مسابقه نیز تا پایان مهر ماه بر روی وب سایت قرار خواهد گرفت.

نام برنده مرحله اول مسابقه نیز  تا پایان مهر اعلام خواهد شد.

تعداد بازديد از اين صفحه : 954